Tìm kiếm thông tin

Tag: đaiabaoquydau

CHỈ ĐỊNH CẮT DÀI DA BAO QUY ĐẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO – Bs Sắc nam học Bv Việt Đức 2019

#catbaoquydaudep #catdaidabaoquydau Bản thân dài da Bao quy đầu đơn thuần không phải chỉ định phẫu thuật! Nếu chúng ta biết cách vệ sinh, bảo vệ trong quá trình sinh hoạt và quan hệ tình dục thì có thể nó sẽ làm tăng khoái cảm tình dục. Chỉ định mổ của dài da bao quy đầu là: 1. Bệnh nhân viêm da bao quy đầu tái phát nhiều lần. 2. Bệnh nhân cảm thấy nó […]

BỆNH NHÂN 45t TỰ TI VỀ DƯƠNG VẬT – KHÁM DÀI DA BAO QUY ĐẦU- Bs Sắc nam học

#daidabaoquydau Bản thân dài da Bao quy đầu đơn thuần không phải chỉ định phẫu thuật! Nếu chúng ta biết cách vệ sinh, bảo vệ trong quá trình sinh hoạt và quan hệ tình dục thì có thể nó sẽ làm tăng khoái cảm tình dục. Chỉ định mổ của dài da bao quy đầu là: 1. Bệnh nhân viêm da bao quy đầu tái phát nhiều lần. 2. Bệnh nhân cảm thấy nó thật […]