Tìm kiếm thông tin

Tag: của quý

Tản mạn về cắt “của quý”

Ở những nền văn minh cổ đại, các chiến binh cắt dương vật của kẻ thù để chứng tỏ chiến tích. Thời phong kiến, những người nam phục vụ ở hậu cung, thế giới của vợ vua và các phi tần cung nữ cũng phải thiến hoạn – chủ yếu là cắt bỏ 2 tinh hoàn nhưng đôi khi cả một phần hay toàn bộ dương vật.