Tìm kiếm thông tin

Tag: củ tam thất

Có đúng tam thất càng lâu năm thì dược hiệu càng tốt?

Có đúng tam thất càng lâu năm thì dược hiệu càng tốt? Tam thất còn gọi là Điền thất, thuộc thực vật thân thảo sống lâu năm. Do sau khi reo hạt 3 đến 5 năm sẽ được thu hoạch, mỗi gốc mọc 3 cuống lá, mỗi cuống lá xẻ ra 7 lá, nên gọi là Tam Thất. Tuổi của Tam thất và dược hiệu Tam thất tuổi càng lâu năm, giá trị càng cao. […]