Tìm kiếm thông tin

Tag: có nên cắt dài da bao quy đầu hay không

Có nên CẮT DÀI DA BAO QUY ĐẦU KHÔNG??? – Cắt bao quy đầu – Bs Sắc nam học Bv Việt Đức 2019

#conencatdaidabaoquydau #truonghopnaothinencatdaidabaoquydau Xem video và đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ khi nào thì chỉ định cắt dài da bao quy đầu nhé! Bản thân dài da Bao quy đầu đơn thuần không phải chỉ định phẫu thuật! Nếu chúng ta biết cách vệ sinh, bảo vệ trong quá trình sinh hoạt và quan hệ tình dục thì có thể nó sẽ làm tăng khoái cảm tình dục. Chỉ định mổ của dài […]