Tìm kiếm thông tin

Tag: Cây Ích Mẫu – Vị thuốc chữa bệnh dành cho phụ nữ

Cây Ích Mẫu – Vị thuốc chữa bệnh dành cho phụ nữ

Cây Ích Mẫu – Vị thuốc chữa bệnh dành cho phụ nữ Cây ích mẫu còn gọi là ích mẫu thảo, sung úy, chói đèn. Thuộc họ hoa môi. Cây ích mẫu cung cấp cho ta hai vị thuốc: 1. ích mẫu hay ích mẫu thảo là toàn bộ bộ phận trên mặt đất, phơi hay sấy khô của cây ích mẫu. 2. Sung úy tử: Là quả chín phơi hay sấy khô của cây […]