Tìm kiếm thông tin

Tag: bi quyet dep da

Bí quyết đẹp da nhìn trẻ, skin care tip

Da của mi sau khi xài lọai kem lv này thì thấy nó cũng tốt hơn , mắc dù chưa duoc đẹp như nhiêù loại da đẹp nhưng cũng tốt hơn lúc chưa xài rất nhiêù , da mịn trắng hơn, bớt thâm hơn , nhưng phải tránh nắng nha các bạn. loại này không thích nắng. Xem tất cả video : https://www.youtube.com/playlist?list=PL8cob34B0XOzA0QSY5EKvNFkhYxvuJyr7 Suc khoe health tips Cảm ơn các bạn đã xem