Tìm kiếm thông tin

Tag: BHP

Nguy hại của tuyến tiền liệt mở rộng là gì?

tuyến tiền liệt mở rộng

Tuyến tiền liệt mở rộng trong lâm sàng còn gọi là tăng sản tuyến tiền liệt lành tính hay phì đại tuyến tiền liệt lành tính (BPH). Đây là một mở rộng tuyến tiền liệt ung thư không. Bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nam giới, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục và gây tổn hại đến thận. Vậy cụ thể bệnh tiền luyệt tiến mở rộng ảnh hưởng […]