Tìm kiếm thông tin

Tag: bam huyet

Bệnh yếu sinh lý – 14 NGÀY TÌM LẠI BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

Bệnh yếu sinh lý – 14 NGÀY TÌM LẠI BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG Đã năm năm rồi anh không thể hoàn thành nghĩa vụ với bà xã. Trên bảo dưới không nghe, lúc nào nó cũng mềm nhũn như bún. Anh đã đi khắp các bệnh viện lớn nhưng kết quả khám thể trạng không có vấn đề gì, không có bộ phận nào hỏng hóng, súng ống đạn dược vẫn nguyên vẹn, nhưng…súng mãi […]