Tìm kiếm thông tin

Tag: bài thuốc cho người Huyết áp thấp

Món ăn, bài thuốc cho người Huyết áp thấp | Bài Thuốc Nam

Món ăn, bài thuốc cho người Huyết áp thấp | Bài Thuốc Nam Người huyết áp thấp nên ăn gì để vừa cải thiện tình hình bệnh, vừa có thể đảm bảo được dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động bình thường? Người bị huyết áp thấp khi huyết áp tối đa dưới 90 milimet Thủy Ngân , huyết áp tối thiểu dưới 60 milimet Thủy Ngân (ví dụ: 90 trên 50 milimet Thủy Ngân […]