Tìm kiếm thông tin

Tag: Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG

Vài tin mới về tiểu đường

Bác sĩ của bạn – Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG phụ trách. Thực hiện: phóng viên Thiên An (Người-Việt TV). Phát hình vào mỗi thứ Ba hàng tuần. Chương trình tuần này:Vài tin mới về tiểu đường Người Việt TV (c) 2013 – http://NGUOIVIETTV.com Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com